Vi ste ovdje
Home > Vijesti > Vijesti iz svijeta > Bošnjačko i Albansko nacionalno vijeće u Srbiji potpisali memomrandum o saradnji 

– Potpisani memorandum ima za cilj da u okviru djelokruga vijeća uspostavlja saradnju o regionalnim politikama, programima i inicijativama

Bošnjačko i Albansko nacionalno vijeće u Srbiji potpisali memomrandum o saradnji 

Predsjednici Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) i Albanskog nacionalnog vijeća Sulejman Ugljanin i Šukri Imeri potpisali su danas memorandum o saradnji.

Memorandum o saradnji između dva nacionalna vijeća u Srbiji sklopljen je u cilju formiranja zajedničkog pristupa sveobuhvatnom programu razvoja.

Kako je predočeno na ceremniji potpisivanja u Glavnom uredu BNV-a u Novom Pazaru, u preambuli sporazuma piše da su Albanci i Bošnjaci autohtoni narodi na prostoru Preševske doline i Sandžaka, svjesni neophodnosti integracije u integracione procese, također i proporcionalne zastupljenosti, te potrebe da se postigne širok konsenzus svih društvenih, intelektualnih, ekonomskih, političkih i drugih faktora.

Predsjednik Albanskog nacionalnog vijeća Šukri Imeri je nakon potpisivanja memoranduma rekao da je ovo jedan od historijskih momenata kada su Bošnjačko i Albansko nacionalno vijeće odlučili da udruže snage za unapređenje kolektivnih prava unutar zakonskih nadležnosti.

“Svesni ozbiljnosti situacije u Preševskoj dolini i Sandžaku odlučili smo da zaključimo Memorandum o saradnji. Ovaj memorandum ima za cilj da uspostavlja saradnju o regionalnim politikama, programima, inicijativama. Stvaranje zajedničkih aktivnosti, podrške politikama nacionalnih vijeća u sferi njihovog delokruga”, rekao je Imeri.

On je dodao da će zajedničke politike dva vijeća biti usmjerene za zaštitu prava i očuvanje identiteta i kulture dvije zajednice, kao i da na putu realizacije kolektivnih prava definisanih domaćim zakonima i evropskim konvencijama kao ozbiljnog partnera vidi Bošnjačko nacionalno vijeće.

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) Sulejman Ugljanin je podsjetio da vijeća (savjeti nacionalnih manjina) po zakonu imaju pravo i obavezu da zauzimaju stavove, pokreću inicijative i preduzimaju mjere u svim pitanjima koja su neposredno vezana za identitet, status i ustavom i zakonima zagaranotavna prava bošnjačkog i albanskog naroda u Srbiji.

On je ukazao da je u mnogim oblastima prema Bošnjacima i Albancima promijenjen odnos, ali da se odnos stanja u policiji, tužilaštvu, sudstvu i vojsci nije promijenio.

“To nas obavezuje da zajedno radimo na izgradnji pravnog okvira i na realizaciji svih 35 poglavlja za pristupanja naše zemlje EU, realizaciji Akcionog plana za manjine, posebno da zajedno radimo na redefiniciji manjinskih zakona. Želimo da od ove zemlje napravimo modernu evropsku državu u kojoj će svi narodi, manjine i svi građani imati ustavom zagarantovana prava”, poručio je Ugljanin.

On je ponovio stav da Bošnjake u Sandžaku i Albance u Preševskoj dolini povezuje odnos državnih organa sa javnim ovlašćenjima, policije, vojske, tužilaštva i sudstva, da ima represivnu, a ne, kako je naglasio, zaštitnu ulogu.

Prema zakonskim propisima o pravima nacionalnih manjina i savjetima nacionalnih manjina, u Srbiji manjine zastupaju nacionalni savjeti.

 Akos.ba

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com