Ekonomija

BBI prvi tržni centar u BiH sa energetskim certifikatom

Kompanija CETEOR Sarajevo izradila je i uručila BBI Real Estate d.o.o. Sarajevo, vlasniku BBI Centra, energetski certifikat.

Uprava BBI Real Estate sama je pokrenula proces energetskog certificiranja objekta BBI Centra kako bi dobila sveobuhvatan dokument koji jasno opisuje objekat s arhitektonskog, građevinskog, mašinskog i elektro aspekta, te identificira mjesta najveće potrošnje energije. Cilj je da se, mjerama energijske efikasnosti, djeluje na smanjenje potrošnje, saopćeno ej iz BBI-a. 

"Kroz analize i budžete dobijen je energetski broj koji za objekt BBI Centar u Sarajevu iznosi 68 kWh/m2a, što, prema važaćem Pravilniku o energetskom certificiranju objekata, pripada energetskom razredu B (45 < B < 95). Sam energetski certifikat, na kome se osim energetskog broja nalaze i ostali podaci, izložen je na glavnom ulazu BBI Centra", stoji u saopćenju. 

S obzirom na složenost fasadnog sistema i specifične sisteme objekta BBI Centra, način korištenja energije, kao i osiguranje toplotnog komfora, energetski razred B od 68 kWh/m2a predstavlja veoma dobru energetsku karakteristiku koja objekt BBI Centra svrstava u objekte energijski efikasnih zgrada. Posjedovanje energetskog certifikata, kako stambenih, tako i nestambenih objekata, utiče i na vrijednost objekta na tržištu nekretnina.

Kroz proces energetskog certificiranja na BBI Centru, kojeg je radila ovlaštena firma za složene sisteme (Modul 2), CETEOR Sarajevo, ustanovljeno je da je objekt izgrađen u skladu sa zakonskim propisima, te da su prilikom njegove gradnje korišteni savremeni materijali, kako kompletne ovojnice objekta, tako i samih mašinskih i elektro instalacija.

Shodno odredbama člana 81. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, Pravilnika o tehničkim zahtjevima za toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije ("Službene novine FBiH", br. 49/09) i Pravilnika o energetskom certificiranju objekata ("Službene novine Federacije BiH", br. 50/10), svi novi objekti koji se grade, prodaju, iznajmljuju ili daju na leasing, imaju obavezu posjedovanje energetskog certifikata, odnosno njegovog javnog izlaganja ili davanja na uvid svim zainteresiranim stranama.

Sam proces energetskog certificiranja predstavlja radnje i postupke koji uključuju energetski pregled, vrednovanje radnji energetskog pregleda i izdavanje energetskog certifikata s preporukama za poboljšanje energetskih svojstava objekta. Rezultat energetskog certificiranja izražava se preko godišnje potrebne toplotne energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu korisne površine objekta (kWh/m2a). Na osnovu tog indikatora objekt se svrstava u energetski razred i na taj način dobija svoj "energetski pasoš“.

 
akos.ba

Povezani članci

Back to top button