Vi ste ovdje
Home > Ekonomija > BBI banka na naslovnici poslovnog magazina “Emirates Review”

BBI banka na naslovnici poslovnog magazina “Emirates Review”

Uspjeh Bosna Bank International u novinama UAE – BBI banka na naslovnici “Emirates Review”

Poslovni Magazin “Emirates Review” iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u julskom izdanju objavio je reportažu o uspjehu BBI banke kao prve i jedine banke koja posluje u skladu sa islamskim principima u Jugoistočnoj Evropi. U najavi teksta u rubrici Islamske finansije, urednik piše o Bosna Bank International  kao jednoj od najbrže rastućih banaka u BiH.  

U zanimljivoj analizi o islamskom bankarstvu u ovom regionu objavljenoj na dvije strane, ugledni emiraćanski časopis donosi priču o islamskom bankarstvu i BBI banci koja u konkurenciji 30-ak velikih konvencionalnih banaka već 12 godina uspješno posluje po principima islamskog bankarstva te bilježi zavidne rezultate.

“Trend rasta islamskog bankarstva u svijetu prati i BBI banka, koja u periodu od 2007. do 2012. godine bilježi stalni rast u svim pokazateljima. To­me u pri­log go­vo­re broj­ne na­gra­de i pri­zna­nja ko­je je ova re­no­mi­rana ban­kar­ska in­sti­tu­ci­ja, na čelu sa di­re­kto­rom Ame­rom Bu­kvićem, do­bi­la po­slje­dnjih go­di­na, kao što su „Su­per­brands 2010“ i „Superbrands 2013/2014“, „Naj­pože­ljni­ji po­slo­da­vac“ tri godine za redom 2011, 2012 i 2013, „Naj­me­nadžer u oblas­ti ban­kar­stva“ 2011., te Šes­toa­pril­ska pla­ke­ta Gra­da Sa­ra­je­va za  stva­ra­nje bh. in­ves­ti­cij­skog am­bi­jen­ta kroz održava­nje međuna­ro­dne in­ves­ti­cij­ske kon­fe­ren­ci­je Sa­ra­je­vo Bus­si­nes Fo­rum“, piše između ostalog u tekstu o BBI banci. 

Doprinos koji je BBI banka dala razvoju islamskog bankarstva u regionu Jugoistočne Evrope i kreiranju proizvoda u skladu s islamskim principima priznat je u cijelom svijetu čemu svjedoči i veliki interes javnosti i u zemljama Zaljeva.

 

akos.ba

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top