Vi ste ovdje
Home > Vijesti > Vijesti iz zemlje > Arapović: Zaključak VSTV-a paušalan, neprovodiv, pa shodno tome i neobavezujući

Arapović: Zaključak VSTV-a paušalan, neprovodiv, pa shodno tome i neobavezujući

Koji je Vaš stav o zaključku VSTV?

Odgovara: Mr. Adis Arapović, politolog

˝Moj, dominantno laički stav, jeste da je navedeni zaključak VSTV-a paušalan, neprovodiv, pa shodno tome i neobavezujući. Krajnje je diskutabilna formulacija o “nošenju vjerskih obilježja”. Upitajmo se javno i glasno šta je vjersko obilježje? Da li je to odjeća, nakit, šminka, frizura, način na koji jedemo, pričamo ili šutimo? Ko će uspostaviti spisak “vjerskih obilježja” koja su zabranjena, po kojim kriterijima i motivima? I krucijalno, zašto bi to bilo zabranjeno? Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i fundamentalnih sloboda štiti “pravo na manifestaciju vjere”. Ova odredba, kao i ova Konvencija transpondirani su u naš Ustav, pa shodno tome, naše je ustavno pravo nedvosmisleno i nikakav i ničiji zaključak ga ne može reducirati. Izričito sam protiv svakog totalitarnog i autoritarnog sužavanja ljudskih sloboda, jer samo slobodni ljudi mogu biti vođeni pravednošću, savješću, moralom i općim dobrom.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće krajem protekle godine usvojilo je zaključak kojim je zadužilo Stalnu komisiju za sudsku i tužilačku etiku, nezavisnost i nespojivost da pripremi prijedlog dopuna Etičkog kodeksa za sudije i Etičkog kodeksa za tužioce u smislu jasnog preciziranja odredaba o zabrani nošenja vjerskih obilježja sudijama i tužiocima, odnosno nosiocima pravosudnih funkcija. Objašnjavajući povod koji je doveo do usvajanja ovog zaključka o izmjenama Etičkog kodeksa, VSTV je navelo „različite upite o nošenju vjerskih obilježja u pravosudnim institucijama“, na osnovu kojih je usvojilo zaključak da je potrebno obaviti sveobuhvatnu analizu ovog pitanja kako „s aspekta međunarodnih standarda i zaštite ljudskih prava“ tako i „s aspekta objektivnih zahtjeva sudskog postupka“ i zadužilo nadležnu komisiju da pripremi prijedlog dopuna etičkog kodeksa o kome će javnost biti upoznata u narednom periodu.

Vodi li ova zabrana tome da se uposlenicima pravosudnih institucija, pa čak i onima koji nisu sudije i tužioci, onemogući da obavljaju svoj posao bez obzira na njihovu stručnost i profesionalnost zbog njihovog vjerskog uvjerenja?! Vodi li to jednom od oblika diskriminacije?!

preporod.com

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top