fbpx
Vijesti iz zemlje

Amir Sakić: BiH je druga u svijetu uspostavila registriran halal standard

“Gledano sa sadašnje pozicije za duži vremenski period Bosna i Hercegovina će ostati vodeća zemlja u oblasti halala u našem regionu”, naglašava Amir Sakić, direktor Agencije za certificiranje halal kvaliteta u BiH

Povodom ovogodišnjeg halal sajma i foruma SAHAF razgovarali smo sa gosp. Amirom Sakićem, direktorom Agencije za certificiranje halal kvaliteta u BiH.

Direktor Sakić, koji o halal standardu govori kao o “prevođenju jezika Šerijata na jezik industrije”, ističe da uz pomoć halal certifikata konzument biva upoznat s halal statusom, a halal certifikacijska organizacija putem redovnih najavljenih i nenajavljenih audita provjerava da li se certificirana kompanija kontinuirano pridržava pravila na koja se obavezala. “Svijest o halalu kod današnjih konzumenata već nadilazi ranije reducirano poimanje da je halal samo meso. Konzumenti su sve obrazovaniji i oprezniji kada su u pitanju kako prehrambeni proizvodi tako i opći uvjeti koji se odnose na halal življenje, odnosno životni stil”, govori Sakić.

Prvi u Evropi, drugi u svijetu

Certifikat je dobar samo onoliko koliko je snažna reputacija certificirajućeg tijela. Govoreći o snazi bh. halal standarda u međunarodnim okvirima, gosp. Sakić ističe: “Prvo izdanje bosansko-hercegovačkog halal standarda BAS 1049 je registrirano kod Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine još 2007. godine. U to vrijeme BiH je bila prva evropska, a druga zemlja u svijetu koja je imala registriran halal standard. Od tada do danas ovaj standard se primjenjuje u cijelom našem regionu i najznačajniji je intelektualni izvozni BH brend.

BH halal standard je korišten u procesu izrade OIC halal standarda, izrade Studije izvodljivosti za usvajanje evropskog halal standarda i, generalno, uvršen u sve relevantne popise halal standarda u svijetu. Ono što s ponosom ističemo je da su pojmovi “halal kvalitet” i “HrACCP” (critical control point of haram) po prvi put u svijetu upotrijebljeni u BH halal standardu i postali opći termini koje danas koriste svi u svijetu koji se bave halalom. Trenutno je aktuelno drugo izdanje bosanskohercegovačkog halal standarda BAS 1049:2010 koje u odnosu na prvo izdanje dodatno uređuje sektor halal usluga, deklariranje proizvoda i poslovno okruženje, te je u potpunosti usaglašeno sa OIC halal standardom.

Standard obuhvata cjelokupan proces proizvodnje

Halal kvalitet ne podrazumijeva samo proces proizvodnje, nego se odnosi i na ulazni, odnosni izlazni proces, to jest na ulazne sirovine i izlazni produkt ili robu. To je tzv. princip “od njive do stola” koji treba biti u skladu sa HACCP-om: “Halal standard podrazumijeva obavezu da se obavi preispitivanje svake faze u proizvodnom lancu, ili kako se to popularno naziva “od njive do stola” ili “od njive do kašike” ako govorimo o ugostiteljskim uslugama. Ovaj pristup je sasvim logičan ako imamo u vidu da se u nekim fazama proizvodnje pojedine sirovine ili proizvodi mogu trajno oharamiti.

Primarna karakteristika halal standarda je da on slijedi preventivno-proaktivni pristup. To znači da se unaprijed moraju definirati sve sirovine, svi postupci, sve procedure te odgovorne osobe koje kontinuirano nadziru svaku pojedinačnu fazu u životnom ciklusu proizvoda. Ujedno, moraju se definirati kritične tačke, kao što i HACCP predviđa, na kojima je moguće oharamljenje sirovine ili gotovog proizvoda”, ističe Sakić.

Halal proizvodi ne smiju biti skuplji

Halal proizvodi su prvenstveno namijenjeni potrošačima koji žele upotpuniti islamski stil života. No, potrošnja se tu ne završava: “Veliki broj nemuslimana nema predrasude prema halalu. Jasno je da je obaveza muslimana da konzumiraju isključivo ono što je halal. Istovremeno, temeljne odredbe o halalu nisu u suprotnosti sa učenjem ostalih objavljenih religija.

Ono što je dozvoljeno muslimanima, dozvoljeno je i pripadnicima drugih religija, pa otuda nema suštinske prepreke da i nemuslimani konzumiraju halal hranu.” Ističe da, iako muslimani moraju konzumirati isključivo halal proizvode, proizvođači tih proizvoda ne smiju po tom osnovu ostvarivati ekstra profit: “Ako govorimo o muslimanima cijena ne bi smjela biti odlučujući faktor. Između istih proizvoda različite cijene prvi kriterij prilikom kupovine mora biti taj da li je proizvod halal, a potom njegova cijena. Jedno od često postavljanih pitanja je utječe li cijena certificiranja na poskupljenje proizvoda. Politika naše Agencije, s kojom unaprijed upoznajemo svakog proizvođača, je da njihovi proizvodi nakon certificiranja ne smiju biti skuplji samo zato što su halal”, pojašnjava Sakić.

Pouzdan sistem certificiranja

Direktor Sakić ističe angažman Agencije u stimulaciji izvoza na tržišta UAE: “Slijedeći interes kompanija Agencija je inicirala postupak priznavanja certifikata i verifikaciju izvozne dokumenatacije kako bi omogućila nesmetan izvoz halal proizvoda na ovo tržište. Nakon inspekcijskog nadzora koji su obavili predstavnici ministarstava iz UAE-a, dobili smo visoku ocjenu za pouzdanost sistema halal certificiranja i sve potrebne dozvole za izvoz. Moram, nažalost, spomenuti da se neke od prepreka za izvoz više tiču neuređenosti naše legislative nego što su to zahtjevi zemalja u koje se izvozi.”

BiH je vodeća zemlja u oblasti halala u regionu, ali ističe se da Agenciji stižu i zahtjevi za pomoć pri rješavanju problema iz ove oblasti iz nekih veoma udaljenih država, što je još jedna potvrda reputacije bh. Agencije za certificiranje halal kvalitete: “Gledano sa sadašnje pozicije za duži vremenski period Bosna i Hercegovina će ostati vodeća zemlja u oblasti halala u našem regionu.

Sve su brojniji zahtjevi i pitanja koji se upućuju Agenciji čija je svrha da pomogne u otklanjanju određenih dilema. Ilustracije radi, kad halal konzumenti u Švedskoj imaju problem s halal proizvodom iz Slovenije, prvo se obraćaju našoj Agenciji, što svakako ima svoje značenje. Nadalje, Bosna i Hercegovina predstavlja pojedinačno najbolje uređeno halal tržište.” Konačno, govoreći o radu Agencije gosp. Sakić ističe da rezultati ne dolaze sami po sebi, već su rezultat Božije pomoći, ozbiljnog planiranja i predanog rada.

Razgovarala: Melisa Žigonja-Peljto

(akos.ba/novovrijeme.ba)

Povezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button