Vi ste ovdje
Home > Kultura i tradicija > Historija i tradicija > Amir Duranović odbranio doktorski rad “Islamska zajednica u društveno-političkom životu BiH od 1953. do 1974. godine”

Amir Duranović odbranio doktorski rad “Islamska zajednica u društveno-političkom životu BiH od 1953. do 1974. godine”

Mr. Amir Duranović je danas, 24.12.2015. godine, odbranio doktorsku disertaciju “Islamska zajednica u društveno-političkom životu Bosne i Hercegovine od 1953. do 1974. godine”.

Njegov mentor bio je prof. dr. Husnija Kamberović.Amir Duranović rođen je u Jajcu 6. septembra 1984. godine. Osnovnu školu završio u Ključu, srednju u Bihaću. Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za historiju upisao je 2003, a diplomirao 13. decembra 2007. godine. Postdiplomski studij iz historije Bosne i Hercegovine u 19. i 20. stoljeću na Odsjeku za historiju upisao je školske 2008/2009, a okončao 17. decembra 2012. godine odbranom magistarskog rada o temi Odjeci Brionskog plenuma u Bosni i Hercegovini 1966. godine.
Od januara do kraja avgusta 2008. godine radio je u Institutu za istoriju u Sarajevu kao stručni saradnik za modernu historiju. Od 1. septembra 2008. asistent je na oblasti Novi vijek na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, a od maja 2013. godine je u zvanju višeg asistenta na oblasti Historija novog vijeka. U nastavnom procesu na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu izvodi vježbe i seminare iz tema historije Bosne i Hercegovine i jugoistočne Evrope 19. i 20. stoljeća. Ukupno, do sada je objavio 11 članaka, 26 prikaza, recenzija i osvrta te je učestvovao u realizaciji tri istraživačka projekta, od čega je jedan međunarodni projekat Humboldt Univerziteta iz Berlina zajedno sa univerzitetima iz Sarajeva, Beograda, Skopja, Pule i Kopra. Aktivno govori engleski jezik, a služi se i turskim i španskim jezikom. Dosadašnje radove objavljivao na bosanskom, engleskom i njemačkom jeziku. Oženjen i otac jednog sina

preporod.com

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top