Islamske teme

Abdest u praksi Muhammeda, a.s. – ispravnost abdesta je uslov za ispravnost namaza

Uzvišeni u časnom Kur’anu spominje abdest pa kaže: ,,O vjernici, kad hoćete da molitvu obavite, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite, a dio glava svojih potarite i noge svoje do iza članaka… ” (El –Maide, 6)

Što se tiče hadisa postoji mnoštvo njih koji govore o abdestu. Buharija i Muslim prenose od Ebu Hurejre da je Poslanik, a.s., rekao: ,,Ne prima se namaz jednog od vas kad izgubi abdest, sve dok se ponovo ne abdesti.”

Od Ibn Omera se prenosi da je rekao: ,,Čuo sam Poslanika, s.a.v.s., da kaže: Allah ne prima namaz bez abdesta, niti sadaku ukradenu iz ratnog plijena.”

Od Ebu Seida se prenosi da je rekao: ,,Kazao je Poslanik, s.a.v.s.: Ključ namaza je čistoća, ulazak u namaz je početni tekbir, a izlazak iz namaza je predavanje selama.”  (Ebu Davud i Tirmizi)

Od Ebu Hurejre se prenosi da je rekao: ,,Kazao je Poslanik, s.a.v.s.: Hoćete li da vas uputim na ono čime Allah briše grijehe i diže njime deredže. Rekoše: Naravno, Poslaniče. On reče: Uzimanje abdesta u teškim situacijama, mnoštvo koraka do mesdžida, čekanje od namaza do namaza, to vam je bdijenje na granicama … ”  (Muslim)

Također se od Ebu Hurejre  prenosi da je rekao: ,,Kazao je Poslanik, s.a.v.s.: Ko se abdesti i uljepša abdest, zatim ode u mesdžid i vidi da su ljudi već klanjali, Uzvišeni Allah mu da istu nagradu kao i onima koji su prisustvovali u klanjanju, a ne umanjuje od njihovih nagrada ništa.”  (Ebu Davud i Nesai)

POSLANIKOV ABDEST

Nijet je odluka srca za uzimanje abdesta izvršavajući Allahovu naredbu i naredbu Njegovog Poslanika. Ibn Tejmije navodi da je mjesto nijeta srce, a ne jezik, i da je to konsenzus svih imama u svim ibadetima: čistoći, namazu, zekatu, postu, hadžu i dr. Nijet se donosi u srcu i on je ustvari namjera i čvrsta odluka. S tim u vezi Poslanik,a.s., je rekao: ,, Dijela se cijene prema namjenama, svakom pripada ono što naumi.”  (Buhari i Musilim)

Poslanik se abdestio s Bismillom, tako da učenjaci njeno učenje na početku abdesta smatraju strogom preporukom. Nakon izgovorene Bismille, Poslanik je pristupao pranju šaka i prao bi ih tri puta. (Buhari i Muslim preko Evsa b. Ebi Evsa) Od Abdullaha Ibn Zejda se prenosi da je Poslanik ispirao usta i nos u toku abdesta i da je to činio tri puta. (Buhari i Muslim) Hadise o ispiranju usta i nosa prenose i Amr Ibn Jahja, hazreti Aiša, Ebu Hurejre te Lekit. Voda za ispiranje usta uzima se desnom, a za nos koristimo lijevu ruku. (Darimi)

Pranje lica podrazumijeva pranje od uha do uha u širinu i od vrha čela do pod bradu u dužinu, s obraćanjem pažnje na hrskavicu između brade i ušiju da bude oprana. Humran Ibn Eban prenosi od Osmana ,r.a., da je Poslanik prao lice tri puta. On također prenosi da je Poslanik prilikom abdesta provlačio prste kroz bradu i da je to redovito činio. Većina uleme smatra da je ovo provlačenje kod abdesta samo mustehab, a ne vadžib.

Ruke se peru do iznad lakata tri puta na osnovu više hadiskih predaja, među kojima je i predaja od Ebu Hurejre koju bilježi Muslim. Od Džabira se prenosi da je rekao: ,, Kad bi Poslanik uzimao abdest prešao bi vodom preko laktova ” (Darekutni i Bejheki)

Kad je u pitanju potiranje glave Ibn Kudame u svom djelu ‘’El – Mugni’’ smatra da potiranje glave u kur’anskom ajetu naprijed navedenom podrazumijeva obuhvatanje cijele glave i da nije u pitanju samo njen dio. Sličnu tvrdu iznosi i Ševkani u dijelu ,,Neilul – Evtar”.

Abdullah Ibn Zejd prenosi da je Poslanik potrao glavu objema rukama i naprijed i nazad počevši s prednjim dijelom, zatim je potrao do zatiljka, potom ih je vratio odakle je počeo.  (Buhari i Muslim)

Na osnovu iznesenog preporučuje se da kad potiremo četvrtinu glave (činimo mesh) nastavimo sa svojim potiranjem i do zatiljka. Po učenju imama našeg mezheba obaveza je potrati četvrtinu glave, mada nema smetnje da se potiranje obavi onako kako se navodi i u citiranom hadisa od Ibn Zejda.

Veći dio učenjaka, među kojima su Ibn Musejjib, Ata, Ibn Sirin, Nehai, Sevri, pripadnici racionalne škole, Malik i Ahmed, smatraju da su i uši dio glave, tako da se odmah nakon potiranja glave peru i uši na način da se kažipst stavi u uši, a vanjski dio se potare palčevima. Ovakav način pranja ušiju bilježi Ebu Davud, Nesai i ibn Madže od Abdullaha Ibn Amra.

Kad je u pitanju pranje noge do iza članaka o tome se bilježi više hadisa. U jednom kog bilježi Muslim od Ebu Hurejre navodi se da je Poslanik pravši noge kod abdesta zahvatio i potkoljenice. Pranje nogu vrši se tri puta, desna pa lijeva, shodno hadisu od Humran Ibn Ebana, kog bilježi Buharija i Muslim.

Ebu Hanife kao i mnogi drugi, a shodno sunnetu Poslanika a.s., preporučivali su upotrebu misvaka i pranje zuba prije abdesta. Ovaj čin smatrali su mustehabom (preporučenim).

Hadiske predaje nas upućuju da je Poslanik više puta prao propisane dijelove i time upotpunjavao abdest.

Što se tiče redoslijeda mnogi smatraju da je on bitan i da je potrebno vodit računa o redoslijedu pranja određenih dijelova tijela. Većina učenjaka smatra da je bolje i ljepše da cijeli abdest bude po redoslijedu kakav je došao u većini hadisa.

Peporučljivo je da se dijelovi tijela peru jedna iza drugog bez pauze.

Poslanik, a,s., je u trošenju vode bio jako ekonomičan te je ashabima preporučio da i oni budu.

 Što se tiče učenja dova nakon abdesta od Poslanika se prenosi slijedeća: Ešhedu en la ilahe illallahu, vahdehu da šerike leh, ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.   (Muslim od hazreti Omera )

Tirmizi prenosi i sljedeći dodatak: Allahumedž’alnii minettevabine vedže’alenii minel- muttetahhiriin.

Još se od Ebu Sejda El – Hudrija prenosi da je rekao: ,,Kazao je Poslanik:  Ko se abdesti, zatim kaže na završetku abdesta: Subhanekellahume ve bihamdike, ešhedu en la ilahe illa ente, estagfiruke ve etubu ilejke, biće upisan na ploču, zapečatit će se i neće se otvarati do Sunjeg dana”.  (Ibn Sunni)

Iz hadisa Allahovog Poslanika, zaključujemo da je on nekada navede dijelove tijela prao po jedanput, nekada po dvaput, a u većini slučajeva po tri puta. Ulema kaže da je pranje jedanput obaveza, a upotpunjavanje drugim i trećim putem, sunnet.

Pohvalno je uzeti abdest za svaki namaz, mada je dozvoljeno s jednim abdestom klanjati više namaza.

Dozvoljeno se obrisati nakon abdesta i gusula i na tom stajalištu nalaze se mnogobrojni predstavnici uleme ashaba i tabiina.

I za kraj, naša posljedna dova je:

,,Hvala Allahu, Gospodaru svih Svjetova.’’

Za Akos.ba priredio: Admir Iković 

 

Povezani članci

Back to top button