Brak i porodicaObrazovanje i odgoj

Ne shvatajte odgoj dijeteta olahko, to nije samo dijete!

Rađanjem i dolaskom na svijet svako dijete po svojoj prirodi donosi mnoge sposobnosti povoljne za razvoj kao što su: fizičke, socijalne, psihološke, duhovne i srčane. S takvim stanjem ono potencijalno može postati sve. Svi podražaji prije i poslije rođenja usmjeravaju njegov razvoj u pozitivnom ili negativnom pravc

U tom pogledu period između 0 i 6 godina starosti je od životne važnosti. To je vrijeme kada se postavlja temelj formiranja njegovog karaktera osobnosti i vještinā u budućnosti. Ukoliko se još u prvim godinama njegovog života, postupno i shodno njegovj dobi i kapacitetu, u njemu zasije sjeme islama i ljudskih vrijednosti, ono će u budućnosti procvjetati u djetetu, čime će se razviti vrijednosti i svojstva koja će ga učiniti potpunim čovjekom, nastavit će rasti i postat će sastavni dio njegove ličnosti. U suprotnom, usaditi u njemu visoke vrijednosti i svojstva bit će teško koliko i promijeniti nečiju kulturu i vjeru, jer se u tim godinama života u dječiju podsvijest i umove smješta sve što se vidi, čuje i osjeti ostavljajući toliko traga da je to skoro nemoguće izbrisati.

Ne samo to, kao što se jednim klikom otvori ono što je pohranjeno na disku računara, isto tako i sjećanja zabilježena u toj čistoj memoriji aktiviraju se nekim malim događajem, htjeli ne htjeli ona isplivaju na vidjelo i daju jedan novi oblik ličnosti. Ako je u našoj duši i srcu bačeno sjeme loših i pogrešnih stvari, vidjet ćemo da će one s vremenom ovladati našom ličnošću, a ako je zasađeno sjeme ljepote i dobra, naša ličnost će se okititi tim tonovima i dezenima. Mnoge pobjede i porazi u životu ovise o spomenutoj opremljenosti. U tom smislu, oni koji žele zrelu osobu, jaku porodicu i društvo u ovom kritičnom periodu, uzevši u obzir današnje uvjete i svoje vlastite mogućnosti, moraju napraviti široku procjenu perspektive i osnovati sistem za iznalaženje najboljih metoda obrazovanja djece. Nažalost, mnoge porodice zanemaruju prve godine djetinstva čiji se utjecaj pokazuje u kasnijim godinama života. Ove porodice smatraju da dijete ništa ne primjećuje zato što je malo te u toj dobi ne može razumjeti ono što ga se želi naučiti i vjeruju da je to samo gubljenje vremena. Naprotiv, istraživanja ukazuju na važnost godina ranog djetinjstva za razvoj ljudske osobnosti, a ulaganje u tim godinama se višestruko vraća. Ovo ulaganje se ne odnosi samo na brigu staratelja i upis (slanje) djeteta u predškolsku ustanovu. Čak iako se pruži ovakavo obrazovanje i njega, to ne skida odgovornost s porodica za obaveze koje one same moraju izvršiti tokom dječijeg razvoja. Ako iz porodičnog okruženja dijete ne dobije potrebnu podršku za razvoj, ne može se garantirati da će se potpuno ostvariti očekivana korist od institucije, pazitelja i učitelja. Budući da su otac i majka prvi primjeri djeci, ona najprije imitiraju njihova ponašanja i postupke. U ovom periodu ne propuštajući ništa, svako stanje, postupak i riječ oca i majke neprestano se ispisuje u njihovu memoriju. Na ovaj način ono stiče prve ideale, prva razmišljanja o humanosti. Prema pedagozima prvi kamen temeljac dječijem intelektualnom, etičkom i vjerskom odgoju (postavlja) ugrađuje majka. Sve čiste i velike emocije započinju u majčinom krilu. Dužnost škole je da nastavi proces učenja koji je započela majka. U tom smislu, porodično gnijezdo je prva etapa dječijeg obrazovanja.

Majka u dječijem odgoju/obrazovanju

Dijete se oblikuje prema odgoju i obrazovanju svojih roditelja, osobito majke. Obzirom na to, čovjekov prvi mentor-pokazatelj puta i učitelj je njegova majka. Napolyon Dean Howells ovim riječima objašnjava utjecaj majke na čovjeka: „Sudbina djeteta u budućnosti uvijek je bila djelo majčinog truda.“ A Notalie Simon kaže sljedeće: „Postoji samo jedan period ljudskog života u kome ga može promijeniti žena: vrijeme dok je beba.“ Abraham Lincoln snažni utjecaj svoje majke na njegov život objašnjava na sljedeći način: „Neka Bog sačuva moju majku, njoj dugujem za ono što jesam i za ono čemu se nadam.“ Bediüzzaman je također u vezi sa poukom (dersom, lekcijom) koju je dobio od svoje majke izjavio sljedeće: „Tokom osamdeset godina mog života primao sam ders od osamdest hiljada osoba, (jemin) kunem se da su najkorjenitije i najjače lekcije koje se u meni stalno obnavljaju savjeti i dersovi koje sam dobio od moje rahmetli majke, slegle su se u mojoj naravi i smjestile u mom biću u ulozi sjemenja. Ubijeđen sam da se svi ostali dersovi temelje i nadograđuju na ovom sjemenju. Znači, u sklopu velikih istina koje vidim u svojim osamdesetim godinama, posmatram izvorne jezgre istine koje je u moju narav i dušu, još dok sam bio dijete od jedne godine, savjetima i poukama zasadila moja rahmetli majka.“

Ova tvrdnja veoma dobro opisuje razlog zbog kojeg pedagozi naglašavaju važnost odgoja i obrazovanja djeteta u prvim godinama njegovog života od strane majke. Velike istine koje nude velikani nisu ništa drugo već u njihovoj naravi još u predškolskom razdoblju od strane njihovih majki zasijano sjemenje koje je proklijalo, raslo i razvilo se. Bez sumnje gotovo svaka majka i otac odgajajući svoju djecu žele to činiti na najbolji način, čak i ne pomišljajući da ih zanemare ili povrijede. Međutim, za mnoge roditelje među svakodnevnim poslovima roditeljstvo je na drugom ili nekom još daljem mjestu. Mnogi roditelji počnu se zanimati djetetom kada se pojave problemi. Većina ljudi odmah može nabrojati svoje planove o poslu, karijeri, penzionisanju, autu, kući, ljetnjikovcu itd. Čak ih stalno revidiraju, satima razmišljaju o njima. Međutim, nisu u stanju da kažu kakve planove imaju po pitanju davanja čvrstog karaktera i odgoja svog djeteta, jer nemaju dugoročni plan ulaganja u zdrav razvoj njegovog karaktera. Kada se problemi pojave, oni ih pokušavaju riješiti izricanjem naredbi ili davanjem savjeta. Ali ako sa djetetom nije na vrijeme razgovarano, nije mu pružena ljubav, nisu dijeljena osjećanja s njim, nisu mu upućivani slatki savjeti i sugestije, ne može se očekivati da će uzeti pouku iz ovih naredbi i savjeta koji mu se sada upućuju. Međutim, savjeti koje je majka upućivala djetetu još dok je bilo malo, imat će mnogo veći utjecaj i trajniji karakter. Naprimjer, ako majka uzimajući dijete u krilo uputi mu ovakve i slične savjete: „Čedo moje, nije pravo varati druge, nanositi štetu njihovoj imovini, lagati i postupati nepravedno. Dobra djeca ovo ne čine.“

Kada dijete u postupcima svoje majke uvijek vidi samilost, ljubav i iskrenost, zar kada poraste može imati drugačiji način života?

Dijete i žena u zamijenjenim ulogama

Uprkos činjenici da su odgoj i obrazovanje u ranom djetetinjstvu veoma važni, niti su roditelji, niti država, niti nevladine organizacije ponudili dovoljno projekata i programa za ovo područje. Na ovom polju treba napraviti tako opsežne planove koji neće obuhvatiti samo one koji su direktno uključeni u pružanje usluga djeci ove životne dobi kao što su roditelji/članovi porodice u ulozi pazitelja i učitelja, staratelja, nastavnika već i lidere koji su zaduženi za unapređenje društva i iznalaženje izvora, upravitelje, političare, istraživače, parlamentarce i kreatore politike u ulozi zakonodavca, fondacije-vakufe, udruženja, nevladine organizacije i medije u ulozi jačanja saradnje i zajedničkog djelovanja. Svi oni moraju biti dio ovih programa i nastojati da svaku jedinicu prihvate kao vlastitu obavezu koju moraju realizirati. Zato svaka jedinica mora posjedovati dobro osmišljen i pripremljen program. Promjena društvene i porodične uloge žene danas desila se na štetu djeteta. Zato je nužna izrada novih modela i programa koji će se primjenjivati u njezi i obrazovanju djeteta. S vremenom je ova promjena uništila vrijednosti održavanja veza s rodbinom i komšilukom koja proističe iz tradicije i sistema vjerovanja, što je rezultiralo nestankom vrlina kao što su međusobno savjetovanje, dijeljenje osjećanja i razmišljanja, zajedničko iznalaženje rješenja za određene probleme i prenošenje iskustava.

Konačno, većina žena je ostala bez podrške po pitanju odgoja djece. Kada se ovom problemu dodaju faktori kao što su zaposlenost žene, ekonomska nestašica, pohlepa ili potreba za napredovanjem u poslu, nedovoljno poznavanje područja njegovanja i podučavanja djeteta, pogrešni stavovi i postupci, a što je još važnije neosjetljivost i nerazvijena svijest o odgoju, onda potencijalne sposobnosti djeteta koje su čekale na razvoj ili nestaju ili se razvijaju na čovjeku neprimjeren način.

Programi podrške majci

U našoj zemlji veliki broj djece predškolske dobi, njih 90%, odgaja se i raste pored svoje majke ili rodbine. Iako se vakcine za djecu prate uredno od strane države, na polju obrazovanja se ne pruža skoro nikakva podrška. Međutim, postoji mogućnost primjene različitih modela pogodnih za razvoj djece ove dobi. Glavni od njih jeste onaj koji podržava i pomaže roditelje. Također, treba osnivati javne ili privatne škole i centre koji će pored zdravstvenih pružati i odgojno-obrazovne usluge, u različite programe za žene uvrstiti odgoj ličnosti djeteta, omogućiti nevladinim organizacijama da uzmu aktivniju ulogu po ovom pitanju. U krajnjem slučaju, napraviti programe obrazovanja od gore nabrojanih primjera i omogućiti njihovu dostupnost svakom djetetu iz naše zemlje te ako se s ovim primijeti poboljšanje kvaliteta, minimalno što se može garantirati jeste odgoj zdrave generacije. Ovdje treba uvrstiti materijalnu podršku roditeljima i podučiti ih da budu učinkovitiji na odgojno-obrazovnom planu.

Obučavanje roditelja može se sprovoditi na različite načine. Oblik obuke ovisit će o strukturi porodice i društva. Jedan od njih jeste grupna diskusije. Prema ovom programu roditelji se sakupe na jednom mjestu čime imaju priliku razgovarati, raspravljati i učiti o razvoju djece i ulozi roditelja u tom procesu. Izuzetno je važno da na ovom zajedničkom skupu prisustvuje i jedan stručnjak iz ove oblasti. Jedan organiziraniji oblik realiziranja ovog plana jeste otvaranje škola za roditelje. Sprovođenje ovih programa odvija se kroz seminare i međusobni dijalog. Drugi način su kućne posjete. Ovdje će se, također uz prisustvo stručnjaka iz ove oblasti, posjećivati roditelji a osnova posjete bit će unapređivanje kvalitete veza između djece i roditelja kao i podrška da u ovom pogledu zauzmu odgovarajući stav, ponašanje i aktivnosti. Za ove aktivnosti roditeljima se nude dnevni ili sedmični programi. Ovi programi imaju za cilj podučavanje djeteta i proširivanje njegovih kapaciteta razumijevanja, a mogu biti i u formi pričanja priča, legendi, šala, igara i sl. pomoću kojih će djeca usvajati društvene vrijednosti. Kao što ova vrsta odgojno-obrazovnih aktivnosti može biti podržana od strane države, isto tako može se realizirati od strane nevladinih organizacija i lokalnih samouprava. Osobe koje su se posvetile odgoju ljudi najveću uslugu koju mogu pružiti jeste da pomaažu odgoj u ranom djetinjstvu, pogotovu majkama. U ovom pogledu mogu mnogo naučiti od majki koje imaju puno iskustva i koje su, primijenjujući određene metode, dobro odgojile svoje dijete. Zato što su izvršile važnu društvenu ulogu, one će biti sretne da se njihovo iskustvo uvrsti u neki program i proslijedi novim majkama. Preostalo je još okupljanje onih kojima je potrebna podrška i majki sa spomenutim iskustvom na istom mjestu, a organizaciju ovih okupljanja mogu izvršiti ženska udruženja i fondacije-vakufi skupa sa institucijama koje vode brigu o djeci. Konačno, svi slojevi društva mogu učiniti nešto za razvoj djece u ranoj dobi. Ko sebi postavi takav cilj, tokom vremena će se pred njim pojaviti metode, načini i principi pomoću kojih će ga realizirati.

(akos.ba/novovrijeme.ba)

Povezani članci

Back to top button