U Fokusu

34 zlatna životna savjeta Hasana El-Bennaa

Dragi čitaoče, tvoje uvjerenje i vjera  obavezuje te da se svojim dobrim djelima dokazuješ svakodnevno kako bi bio čvrsta cigla u građevini dini-islama, stoga ti savjetujem slijedeće:

1. Da imaš dnevni vird iz Allahove knjige, da ne bude manje od jednog džuza.

2. Da znaš lijepo učiti Kur’an, slušati ga i razmišljati o njegovim ajetima i da proučavaš Vjerovjesnikovu (s.a.v.s ) časnu biografiju i historiju prvih generacija muslimana onoliko koliko ti vrijeme dozvoljava.

3. Da požuriš sa općim zdravstvenim pogledom i da liječiš bolesti koje kod tebe postoje i da vodiš računa o uzrocima snage i preventive tijela i udaljiš se od uzroka zdravstvene slabosti;

4. Da se udaljiš od pretjerivanja u kahvi, čaju i tome slično, tj.  od pića koji stimulišu. Nemoj ih piti osim koliko je neophodno i da se u potpunosti kloniš pušenja.

5. Da vodiš računa o čistoći u svemu.

6. Da govoriš istinu, pa nemoj nikada lagati .

7. Da ispunjavaš ugovor, datu riječ i obećanje.

8. Da budeš hrabar, velike podnošljivosti.

9. Da budeš ozbiljan, smiren i dostojanstven, da ozbiljnosti uvijek daješ prednost.

10. Da budeš jako stidan, preciznog osjećanja, da tvoji osjećaji budu veliki i jaki kad je u pitanju dobro i ružno, da se zbog dobra raduješ, a zbog drugog osjetiš bol i tugu.

11. Da budeš pravedan ispravnog presuđivanja u svim situacijama.

12. Da budeš puno aktivan, uvježban da činiš opće usluge, da osjećaš sreću i zadovoljstvo kad si u stanju da pružiš nekoj osobi koju uslugu.

13. Da budeš milostivog srca, velikodušan, da opraštaš, da budeš nježan, blag i da blago postupaš prema čovjeku i životinji, lijepog odnosa, dobrog morala prema svim ljudima, da čuvaš i vodiš računa o islamskom načinu ponašanja u društvu.

14. Da naučiš dobro pisati i čitati, da puno čitaš korisne novine, časopise, knjige i slično.

15. Da se baviš nekim biznisom, bez obzira koliko bio bogat, a da otpočneš sa privatnim poslom, bez obzira koliko on bio minoran.

16. Da ne žudiš za državnim poslom i da ga smatraš najtjesnijim vratima za sticanje opskrbe.

17.  Da nastojiš svojom snagom da u svom zanimanju posao radiš kvalitetno, precizno, da ne varaš i da budeš precizan u izvršavanju dogovora.

18. Da se lijepo boriš za svoje pravo, da u potpunosti izvršavaš prava prema ljudima , i da ih ne umanjuješ bez pitanja.

19. Da se udaljiš od svih vrsta kockanja, bez obzira kakav cilj bio iza toga.

20. Da se kloniš kamate u svim svojim poslovima.

21. Da činiš uslugu općoj islamskoj revoluciji pružanjem podrške industriji i islamskim ekonomskim postojanjima i da čuvaš svaki dinar da ne padne u neprijateljske ruke u svim uslovima.

22. Da u da¨wi učestvuješ sa nešto svog imetka, da na njega daješ obavezni zekat.

23. Da uštediš jedan dio svoje zarade, bez obzira koliko bila mala, za vanredne slučajeve i da nikada se ne upuštaš u luksuz i raskoš.

24. Da radiš koliko možeš na oživljavanju islamskih običaja i gašenju stranih običaja u svim vidovima života.

25. Da trajno vodiš računa o propisima Allaha Uzvišenog, da se sjećaš ahireta i da se za njega pripremiš, da stepene pobožnosti ka Allahovom zadovoljstvu savladaš čvrstom odanošću.

26. Da lijepo vodiš računa o čistoći i da u većini vremena budeš pod abdestom.

27. Da lijepo obavljaš namaz i da vodiš računa da ga obavljaš u njegovo vrijeme, da budeš ažuran da ideš u džemat i džamiju koliko je moguće ;

28. Da postiš ramazan i da hadž obaviš ukoliko imaš mogućnosti.

29. Da obnavljaš stalno pokajanje i da tražiš oprost i da se čuvaš malih grijeha, a da ne govorimo od velikih.

30. Da se boriš protiv svoga nefsa oštrom borbom kako bi nad njim imao komandu, da budeš obazriv, da kontrolišeš svoje osjećaje i da se boriš protiv prohtjeva u svojoj duši.

31. Da se u potpunosti kloniš svega što zanosi razum, što opija ili omamljuje;

32. Da se kloniš lošeg društva, prijatelja nereda i mjesta prijestupa i grijeha;

33. Da se kloniš svih vidova rasipništva i izobilja;

34. Da radiš na širenju  da¨we na svakom mjestu i da budeš od koristi svim ljudima sa kojima se susrećeš.

Korisni savjeti Hasana el-Bennaa

Za Akos.ba prilagodila i pripremila: Enida Podrug

Povezani članci

Back to top button